Technical Articles Archive - Farm Nepal

गुणस्तरीय चल्ला उत्पादनको लागि ह्याचारिमा अत्यावश्यक चिक यिल्ड (Chick yield) मापन
डा. विवेक बन्धु रेग्मी
November 3, 2019
बर्षायाममा कुखुरा पालनका व्यवस्थापकिय पक्षहरु
डा. युवराज पन्थ
July 3, 2019
गम्बारो (Infectious Bursal Disease)
Dr. Rebanta K. Bhattarai
June 7, 2019
कुखुराले रातो सुली छेर्ने (Coccidiosis) रोगको समस्या र समाधानका उपायहरु
Dr. Aananta Dahal
May 14, 2019
कुखुरामा हिट स्ट्रेस र यसको व्यवस्थापन
डा. युवराज पन्थ
April 16, 2019
खुला छोडेर पालिने अर्गानिक कुखुरा (Free range organic chicken) का फाईदाहरु
   Dr. Bibek Bandhu Regmi
March 31, 2019
समसामयीक चासोको विषय बर्ड फ्लू रोग
Dr. Kedar Karki
March 14, 2019
व्यवसायिक कुखुरा पालन; जाडोयाममा देखिने समस्या, रोकथाम र व्यवस्थापनका उपाएहरु
डा. जितेन्द्र  लामा 
January 29, 2019
Birjung
साना चल्लामा बढि मृत्युदरका कारणहरु र रोकथाम
Dr. Kedar Karki
January 20, 2019